header_onama

Skupština

Skupštinu čini 30 članova izabranih sukladno statutu kluba.

 

Poziv na skupštinu 1. travnja 2023.