header_onama

Upravni odbor

Upravni odbor kluba uz predsjednika kluba čine:

1) Martin Grgić
2) Pero Jurić
3) Tin Ujević
4) Hrvoje Katunarić