header_onama

Skupština

Skupštinu čini 30 članova izabranih sukladno statutu kluba.