header_onama

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor kluba čine

1) Igor Kalebić
2) Marin Varvodić
3) “nadopuna na idućoj skupštini”