header_onama

Logistika

Osoba zadužena za logistiku u klubu je Tajnik kluba Milena Jakaša
Ista se bavi organizacijom domaćih i gostujućih utakmica svih dobnih uzrasta koji se natječu u klubu.